TEAMKRACHT

De TEAMKRACHT aanpak draagt bij aan betere teamprestaties, meer tevredenheid en werkplezier bij medewerkers en leidinggevenden. Het TEAMKRACHT traject geeft uiting aan goed werkgeverschap in de zorg; geef jouw medewerkers een boost door het proactief investeren in:

 • de bewustwording van teamkwaliteiten en de valkuilen die hierbij horen.
 • het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het team.

 • het verbeteren van de professionele communicatie tussen het team en de leidinggevende.

 • thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.

KLIK HIERTEAMKRACHT is een krachtige veranderaanpak voor de zorg. Met deze aanpak worden strategische thema’s op afdelingsniveau geïmplementeerd op een wijze die past bij de kwaliteiten en werkwijze van zorgteams. 

Verloopt de samenwerking binnen het team stroef, blijft het ziekteverzuim hoog, loop je er als leidinggevende helemaal op vast en blijft het structureel veranderen steken in de waan van de dag?

Dan is TEAMKRACHT een passende veranderaanpak. 

Gedurende een periode van 3 tot 6 maanden faciliteert en regisseert FlowFabriek het Teamkracht traject waarbij je:

 • inzicht krijgt waarom je als team vastloopt in de verandering
 • bewust wordt wat er anders moet om succesvol te veranderen
 • leert sturen op continue verbetering
 • teamsamenwerking leert optimaliseren

De aanpak van Teamkracht

Maatwerk waardoor het mogelijk is om de methodiek aan te laten sluiten op de bestaande afdelingscultuur.

De waarderende insteek o.b.v. Appreciative Inquiry: wat gaat er al goed, wat zijn afdelingskwaliteiten waar we op aansluiten en verder kunnen uitbouwen?

Het waar nodig vergroten van sociale veiligheid waardoor leren en veranderen mogelijk wordt

Het gebruik maken van het lerend perspectief: shift van fixed mindset naar growth mindset

Het spiegelen van gedrag in relatie tot het gewenste resultaat 

De aanpak van TEAMKRACHT kenmerkt zich door:


 • Maatwerk waardoor het mogelijk is om de methodiek aan te laten sluiten op de bestaande afdelingscultuur.
 • De waarderende insteek o.b.v. Appreciative Inquiry: wat gaat er al goed, wat zijn afdelingskwaliteiten waar we op aansluiten en verder kunnen uitbouwen?

 • Het waar nodig vergroten van sociale veiligheid waardoor leren en veranderen mogelijk wordt

 • Het gebruik maken van het lerend perspectief: shift van fixed mindset naar growth mindset

 • Het spiegelen van gedrag in relatie tot het gewenste resultaat 

 • De fasering o.b.v. PDCA

FlowFabriek heeft mij erg goed geholpen met het TEAMKRACHT traject. FlowFabriek wist scherp te krijgen dat het team door de hoge werkdruk hun kwaliteiten niet optimaal kon benutten.

Ik heb geleerd dat ik daar met wat simpele aanpassingen in mijn eigen aanpak en leiderschapsstijl anders op kon anticiperen en ondersteunen. Binnen 2 maanden was er al een groot verschil zichtbaar! De aanpak van FlowFabriek heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Ik weet nu dat ik op veel meer verschillende manieren mijn team kan ondersteunen. 

Teamleider Nuffic

Geïnteresseerd in Teamkracht voor jouw zorgteam? 

Laat je email achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!