TEAMKRACHT

Een frisse en persoonlijke aanpak voor goed teamwerk in de zorg.

Geen standaardoplossingen, maar een stapsgewijze benadering die begint met het herkennen van het unieke talent en potentieel van elk zorgteam.


Wij zijn ervan overtuigd dat elk team beter samenwerkt en tot zijn recht komt wanneer het teamtalent bewust ingezet wordt voor de taak en uitdagingen van de organisatie. Werken aan goed teamwerk begint bij het herkennen van wat al goed gaat en het inzetten van je talent om die uitdagingen aan te gaan.


Wat levert teamkracht op?

Sterkere samenwerking:

Teams geven aan dat het beter lukt om problemen op te lossen met elkaar.

Er is een betere rolverdeling en iedereen weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is. 

Minder kortdurend ziekteverzuim: 

Teams geven aan dat het effect van het lagere ziekteverzuimpercentage zorgt voor een stabielere werkomgeving en rust; minder adhoc diensten opvangen, of het vervallen van tijd voor extra taken zoals werkgroepen en scholing 

Verhoogd medewerkerstevredenheid: 

Medewerkers melden een toename in werkplezier en tevredenheid, wat bijdraagt aan een positieve werkcultuur.

Verbetering van specifieke resultaten: Teams behalen betere resultaten dankzij het benutten van hun unieke talenten en potentieel 

TEAMKRACHT is een krachtige veranderaanpak voor de zorg. Met deze aanpak worden strategische thema’s op afdelingsniveau geïmplementeerd op een wijze die past bij de kwaliteiten en werkwijze van zorgteams. 

Verloopt de samenwerking binnen het team stroef, blijft het ziekteverzuim hoog, loop je er als leidinggevende helemaal op vast en blijft het structureel veranderen steken in de waan van de dag?

Dan is TEAMKRACHT een passende veranderaanpak. 

De aanpak van TEAMKRACHT kenmerkt zich door:

  • Appreciative Inquiry: Wij geloven dat positieve verandering begint met het zien en waarderen van wat al goed gaat. Teamkracht begint met het identificeren en erkennen van de sterke punten van het team, in plaats van te focussen op wat er niet goed gaat.
  • Deming Cycle (PDCA-model): In onze aanpak integreren we het Deming Cycle-principe (Plan-Do-Check-Act), waardoor voortdurende verbetering en aanpassing een essentieel onderdeel zijn van het Teamkracht traject.
  • 70:20:10 Model: Bij FlowFabriek weten we dat leren en ontwikkelen op de werkplek plaatsvindt. Een leerprincipe dat veel potentie biedt, maar vaak onderbenut wordt.
  • Coaching On The Job: We ondersteunen leidinggevenden om hun teams te begeleiden en te inspireren op basis van hun eigen talenten, met als doel het benutten van het collectieve teamtalent.

Is TEAMKRACHT wat voor jouw team?

  • De samenwerking in jouw team verloopt stroef; er speelt steeds weer iets wat verstoring geeft.
  • Er sprake is van hoog kortdurend ziekteverzuim in jouw team, waar je geen grip op krijgt.
  • Het MTO rode vlaggen laat zien; actie is geboden maar de oorzaak krijg je niet scherp.
  • De teamsamenstelling flink veranderd is en het nodig is om bestaande en nieuwe talenten samen te brengen en optimaal te benutten.

Ontdekken hoe Teamkracht de energie en plezier terugbrengt in jouw zorgteam?

Wij geloven dat elk team over specifieke talenten beschikt, en dat de werk-omstandigheden, zoals hoge werkdruk, een team in de valkuil van hun eigen talent kan brengen. Daarmee komt samenwerking, productiviteit en werkplezier vaak flink onder druk te staan. Het goede nieuws is dat je daar weer grip op kunt krijgen!

Precies daarom hebben wij Teamkracht ontwikkeld.

Geïnteresseerd in Teamkracht voor jouw zorgteam? 

Laat je email achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Wat vinden anderen van TEAMKRACHT? 

These slides will be slide-able on the live version of your page!

Echte verandering door TEAMKRACHT

‘Dit Teamkracht traject kan ik van harte aanbevelen aan andere zorgteams. Als ervaren senior verpleegkundige stond ik eerst sceptisch tegenover dit traject. Ik vroeg me af of het wel écht iets zou veranderen, maar inmiddels ben ik echt positief over het resultaat.

Het heeft geholpen om onderling beter samen te werken en ook met de teamleider. Er is veel meer duidelijkheid, uitdaging en plezier in ons werk!’

Meer structuur gecreëerd door TEAMKRACHT

‘Voor mij als teamleider zie ik grote verschillen in hoe we als team met elkaar omgaan. We werken nu met meer structuur en afspraken. Wat mij het meest verrast heeft, is dat ik nu inzie dat ik ook heel goed ben in het structureren. Ik neem vaker het initiatief voor een passende agenda of ben voorzitter van een MT vergadering.

Kortom; Teamkracht heeft me laten zien dat ik vaak een oordeel had over ons MT. Het traject heeft me geholpen om verantwoordelijkheid te nemen en actiever mijn stem te laten horen’.